Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Rasclub Heilige Birmanen op 31 maart 1990. Nadien uitgebreid en vastgesteld op de ALV van 23 maart 1991; verder uitgebreid tijdens de ALV van 6 maart 1999. Opnieuw uitgebreid tijdens de ALV van 15 maart 2003. Aangepast tijdens de ALV van 6 maart 201en op de ALV van 31 maart 2012.

Om gebruik te mogen maken van de kittenbemiddeling moet men lid zijn van de Rasclub Heilige Birmanen en lid van Felikat of Mundikat.

Er wordt alleen bemiddeld voor kittens met een stamboom. Bij aanmelding van het nest aan het kittenbemiddeling moeten de kittens gezond, tenminste 1 week en ten hoogste 13 weken oud zijn. De opgave dient via dit formulier te gebeuren. Men moet het geslacht,  kleur en de geboortedatum van de kittens opgeven en ook de namen en de kleuren van de ouders. Tevens dient de eigenaar op te geven of hij/zij in het bezit is van een huisvestingsvignet.

Zodra een kitten besproken is, dient u dit te melden bij de kittenbemiddeling.

Zijn de kittens op de leeftijd van 13 weken oud niet besproken, kan in overleg met de kittenbemiddeling de periode worden verlengd.

Een lid van wie gebleken is dat hij/zij zich niet houdt aan de regels van de kittenbemiddeling kan voor een periode van 12 maanden worden uitgesloten van bemiddeling. Bij ernstige klachten over een lid kan hij/zij van bemiddeling worden uitgesloten voor de duur van het onderzoek betreffende deze klachten.

Een verzoek tot plaatsing van de kittens op de kittenlijst houdt in dat de fokker of de verzorger zich onderwerpt aan de reglementen van Felikat betreffende het veterinaire en het huisvestingsbeleid.

De RHB mag het hoofdbestuur verzoeken om controle op deze punten uit te voeren.


Zodra een kitten besproken is, dient u dit te melden bij de kittenbemiddeling.
Het is niet toegestaan belangstellenden, die via de kittenbemiddeling contact met u gezocht hebben, door te verwijzen naar fokkers die hun nesten niet bij de kittenbemiddeling hebben opgegeven. U zou dan leden, die wel voor de kittenbemiddeling betalen, benadelen.

Een lid van wie gebleken is dat hij/zij zich niet houdt aan de regels inzake de kittenbemiddeling kan voor een periode van 12 maanden worden uitgesloten van bemiddeling. Bij ernstige klachten over een lid of vriend kan hij/zij van bemiddeling worden uitgesloten voor de duur van het onderzoek betreffende deze klachten.

Als men kittens op de kittenlijst wil laten opnemen waarvoor het stamboek geen papieren af wil geven, dient men de kittenbemiddeling hiervan op de hoogte te brengen en tevens de reden te vermelden.

Een verzoek tot plaatsing van de kittens op de kittenlijst houdt in dat de fokker of de verzorger zich onderwerpt aan de reglementen van Felikat betreffende het veterinaire en het huisvestingsbeleid.
De RHB mag het hoofdbestuur verzoeken om controle op deze punten uit te voeren.