Iedere raskat heeft zijn eigen kleurcode, de zogenaamde EMS-code. Deze code bestaat uit letters en cijfers. De eerste letters van de code van de Heilige Birmaan zijn: SBI (Sacred Birman). Deze (hoofd)letters worden gevolgd door een kleine letter, die de kleur van de points van de betreffende kat aanduidt.

Als er achter de letters van de EMS-code van een Heilige Birmaan het cijfer 21 staat, betekent dat de betreffende kat een tabbypoint is.

EMS-code Het ras Heilige Birmaan en de kleuren
SBI n Sealpoint
SBI a Bluepoint
SBI b Chocolatepoint
SBI c Lilacpoint
SBI d Redpoint
SBI e Creampoint
SBI f Sealtortiepoint
SBI g Bluetortiepoint
SBI h Chocolatetortiepoint
SBI j Lilactortiepoint

 

De Tabbypoints

EMS-code
Het ras Heilige Birmaan en de kleuren
SBI n 21 Sealtabbypoint
SBI a 21 Bluetabbypoint
SBI b 21 Chocolatetabbypoint
SBI c 21 Lilactabbypoint
SBI d 21 Redtabbypoint
SBI e 21 Creamtabbypoint
SBI f 21 Sealtortietabbypoint
SBI g 21 Bluetortietabbypoint
SBI h 21 Chocolatetortietabbypoint
SBI j 21 Lilactortietabbypoint