Uw naam*
Naam van de Cattery
Cattery in bezit ja
huisvestingsvignet nee
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Lid van Felikat ja
Lid van Mundikat ja
Lidnummer Felikat of Mundikat*
Lid van de RHB ja
E-mailadres*
Website adres
Naam kater
Kleur kater
Ik ga akkoord met de regels van de dekkaterlijst* ja *
   

Een dekkater mag op de dekkaterlijst geplaatst worden: 
 

- als men lid is van Felikat of Mundikat en van de Rasclub Heilige Birmanen

- een kopie van de stamboom wordt toegezonden

- Het is verplicht dat een dekkater een geldige FeLV- en een FIV-test bezit ten tijde van de dekking.

- Tevens moet een dekkater een, door erkende dierenarts getekende, testikelverklaring en een navelbreukverklaring bezitten.

Mensen die op zoek zijn naar een dekkater om hun poes te laten dekken wordt aangeraden ruim van tevoren contact op te nemen met de dekkater-eigenaar. Dit om te informeren of een bepaalde combinatie wel kan en welke tests de dekkater-eigenaar nog extra verwacht van de poes.

Vraag ook bij de dekkater-eigenaar naar de verdere voorwaarden van de dekking.

   
* is verplicht veld
   
Opmerkingen

 

Na verzending van dit formulier ontvangt u per e-mail een reactie.

U wordt vriendelijk verzocht om daarna het bedrag  van 17,50 Euro over te maken op Rabo rekeningnummer:  1474.36.613 t.n.v. Felikat RHB, Apeldoorn

De plaatsing op de dekkaterlijst geldt voor 12 maanden.