Het bestuur van de Rasclub Heilige Birmanen bestaat uit vijf leden:

 

     
Voorzitter
Nettie Bosch (info-adres)
tel: 0031 30-2431264
nettie@felikat-heiligebirmanen.nl
     

 

Secretaris

Karin Jansen
secretaris@felikat-heiligebirmanen.nl

 
     
Penningmeester
Bram van Gorkom
 

rekeningnummer: 1474.36.613
 


Lid

vacant

 

 
     

Lid
vacant